LUT Moodle

Cookies must be enabled in your browser

Log in using your account on:

Is this your first time here?

KIRJAUTUMINEN/LOGIN TO
LUT MOODLE

LUT:n opiskelijat ja henkilökunta
LUT users (students and staff)

HAKA-korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta
HAKA users (students and staff)


Muut käyttäjät / Other users

Käytä kirjautumislomaketta. Tunnuksen ja salasanan muut käyttäjät saavat LUT Moodlen pääkäyttäjiltä tai kurssin vastuuhenkilöltä.
Please use the login form. Credentials for other users are given by the course
managers.